top of page

PŮDORYS

2D & 3D

Půdorys je grafické zobrazení nebo výkres pohledu na rovinu, který ukazuje plán nebo plošný rozvrh budovy, objektu nebo pozemku. Je to obvykle pohled shora, který zobrazuje umístění jednotlivých místností, stěn, oken, dveří a dalších prvků v daném prostoru. Půdorys slouží jako základní plán pro návrh, plánování a konstrukci budov a architektonických projektů.

2D PŮDORYS

3D PŮDORYS

bottom of page